Бидний бүтээсэн орчин

interior.mn

Амьдралын онцгой нэгэн хэсэг өрнөдөг ажлын орчин бол эрч хүч, зорилго тэмүүллээр дүүрэн бүтээлч байх хэрэгтэй. Энэ утгаараа салбар бүрдээ

33232