Шинээр Эрэлттэй Онцлох

Өв Соёл, Түүх дурсгал

Монголчууд бид эртнээс нүүдэлчин ахуй соёлтой боловч сүүлийн жилүүдэд суурин амьдралын хэв маягт эрчимтэй шилжсээр буй. Ийм эгзэгтэй шилжилтийн үед

1210040